Hegedüs Jenifer klinikai szakpszichologus j.

A pszichológus szakma iránti érdeklődésem már egészen fiatal koromtól kezdve megjelent, ezért a pszichológus szerep elsősorban nem munka, hanem hivatás számomra. Számomra a pszichológusi hivatás azt jelenti, hogy elfogadó, támogató és empatikus légkörben kísérem a klienst azon a közös úton, melynek során kialakul a kliens önelfogadása, önszeretete és öntisztelete, és gyógyulnak lelki, pszichés sérülései, traumái, ezen felül a gyógyító kapcso latban kapcsolati sérülései, nehézségei. Mivel hiszem, hogy a legnagyobb erő önmagunkban rejlik, és leginkább ezen keresztül tudunk saját magunkon is segíteni, ezért a folyamat során arra törekszem, hogy segítségére legyek abban, hogy közösen ráleljünk erőforrásaira! A segítő beszélgetések során kliensközpontú hozzáállással dolgozom, vagyis igyekszem mind az ülése ket, mind gondolkodásmódomat, szemléletemet az Ön személyiségéhez, nehézségeihez igazí tani, hogy minél hatékonyabban tudjak segíteni. Elsődleges célom, hogy egy elfogadó, megtartó és empatikus környezetben érezze magát a ve lem való közös munka során. Mivel az önismeret és saját sérüléseinkkel, traumáinkkal, nehéz ségeinkkel való megküzdés nem kevés elhivatottságot és erőt kíván, ezért megtisztelő szá momra, ha segíthetem és kísérhetem ezen az úton! 

 Tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen végeztem, és a pszichológus diploma megszerzése után jelentkeztem a felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésre, ahol jelenleg is folytatom tanulmányaimat. Ezen kívül részt veszek a komplex integratív terapeuta képzésben is, ahol többféle pszichológiai módszert sajátítok el annak érdekében, hogy minél hatékonyab ban tudjak segíteni a klienseknek. Szakmai tapasztalatot felnőtt pszichiátriai osztályon végzett gyakorlat során, valamint szociális területen szereztem, ahol főként traumát elszenvedett kama szokkal és fiatal felnőttekkel foglalkoztam, jelenleg pedig magánrendelés keretei között vég zem segítő hivatásomat.