Szomolnoky Tímea klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta 

Munkám során igyekszem a legmélyebben megérteni a hozzám fordulókat, hogy "kapcsolatba" kerülve velük, olyan kérdéseket tehessek fel, illetve meglátásokat oszthassak meg velük, melyek segítségével jobban megértik önmagukat, érzéseiket, vágyaikat, és képesek lesznek az elfogadáson keresztül vezető változás irányába haladni. Alapfeltevésem, hogy az ember akkor ura igazán a saját cselekedeteinek, ha saját lelki működését képes észlelni, valamint felismeri azon belső erőket, melyek sokszor konfliktusos viszonyban állva egymással, meghatározzák a magatartását. Mindezen képességek birtokában nagyobb tudatossággal vehet részt a mindennapokban, illetve kapcsolataiban, ami egy kiegyensúlyozott, harmonikus élet lehetőségét teremti meg számára.Terápiás munkám alapja a megtartó kapcsolat, az elfogadáson, és megértésen alapuló "találkozás", ami, belső munkán át megvalósuló változást eredményez. 

2020 Pszichoterapeuta szakvizsga

2016. Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Szakvizsgára Felkészítő Képzés
2013. Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus DEOEC
2009. Pszichológusi diploma Károli Gáspár Református Egyetem
Módszerspecifikus képzések
2016- Fókuszált Pszichodinamikus Terápia
2007- 2009 Családterapeuta képzés Magyar Családterápiás Egyesület keretein belül
2007- 2009 Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület keretein belül
autogén tréning végzettség
2006- 2007 EATA Európai Tranzakciónalitikus Egyesület TA 101 képzés
Képzések
2007.- 2010 Rorschach Projektív teszt
Szupervízor és oktató: dr. Győri Ágnes