Kádár Imre képzésben lévő pár- és családterapeuta

A szociális munkás mesterképzés során ismerkedtem meg a rendszerszemlélettel, amely felkeltette az érdeklődésemet a családterápia iránt. Az utóbbi tíz évben pszichiátriai betegek nappali ellátásában dolgozom terápiás munkatársként, ennek keretében pár-és családterápiával is foglalkozom. 2019 óta vagyok a Lélekművek egyik munkatársa.

Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a transzgenerációs modellekre. Történeti szemüvegen át nézem a családok és párok aktuális problémáit. Fontosnak tartom az évtizedeken át fennálló kapcsolati minták szerepét a problémát jelentő érzelmi viszonyok kialakulásában. Az aktuális családi mintázatok a származási család megoldatlan problémáit is visszatükrözhetik, megismételhetik ezáltal generációkon átívelő mintázatokat hozva létre. A hozzám és terapeuta társamhoz forduló családoknál, pároknál segítünk tudatosítani a fenti mintákat.

Az érzelem-fókuszú megközelítés során az elsődleges érzelmeket mozgató mélyebb, másodlagos érzelmek felszínre hozásával, illetve a párok eltérő, kielégítetlen kötődési szükségleteinek kifejezésével dolgozunk. Segítjük ennek felismerését, valamint azt, hogy megfelelő módon kommunikálják vágyaikat és szükségleteiket. Az érzelem-fókuszú párterápia során segítünk kilépni a veszekedés ördögi köreiből, és megtanítjuk a párokat meghallani és megérteni a másik viselkedésének alapvető mozgatórugóit, segítünk abban, hogy a párok nagyobb empátiával forduljanak egymás felé.

Tanulmányim:

2014 SOTE Mentálhigiénés Intézet szociális munkás MA

2013-2017 Pár- és családterapeuta képzés (MCsE)

2016 Érzelem-fókuszú párterápia (Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány)

2016 "Tarts szorosan program" csoportvezetői képzése (Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány)

2016 Hogyan dolgozzunk az EFT módszerével hűtlenség/megcsalás esetén? (Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány)

2017-2019 Hellinger-féle Családállítás

2019 Transzformációs szék technika