Bíró Boglárka gyermek klinikai szakpszichológus

Az ELTE-n diplomáztam pszichológiából 2004-ben. Tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem klinikai pszichológia tanszékén folytattam, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus végzettséget szereztem. Pszichológus diplomám megszerzése után először a gyermekvédelem területén helyezkedtem el, az azóta eltelt tíz évben pedig pedagógiai szakszolgálatban dolgoztam pszichológusként. Korábban szakértői illetve iskolaérettségi vizsgálatokat is végeztem, jelenleg főként gyermekek egyéni terápiájával, nevelési tanácsadással foglalkozom. Munkámban integratív szemléletet követek. A feltáró és a terápiás munka során is a gyermek életkorának, szükségleteinek illetve a probléma jellegének megfelelően választom ki a diagnosztikai eszközöket, terápiás módszereket, és együttműködésen alapuló, elfogadó légkör kialakításával segítem a gyermekek önkifejezését a játékon, kreatív tevékenységeken keresztül. Kisebb gyermekekkel általában játékterápiát folytatok, iskoláskorú gyermekek esetében ez kiegészülhet kognitív viselkedésterápiás elemekkel, illetve relaxációval. Emellett a gyermekterápiák esetében különösen fontosnak tartom a szülőkkel való közös gondolkodást, mely során együtt igyekszünk megérteni a gyermek aktuális nehézségei hátterében álló lelki és környezeti tényezőket, és azonosítani a változtatás lehetőségeit.

2015 Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék,

Klinikai és Mentálhigiéniai Gyermek- és Ifjúsági Szakpszichológus diploma

2009 Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület,

Gyermekrelaxációs specializáció és várandósok relaxációja képzés

2009 Winnicott-féle terápiás konzultáció és a "firka-játék" alkalmazása tanfolyam

2005- 2006 Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Autogén tréning módszerspecifkus képzés

2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológus diploma

Pálya- és szervezeti tanácsadás és klinikai pszichológia szakirány

1997 Magyar Pszichodráma Egyesület, pszichodráma képzés, önismereti rész