Both-Minya Annamária klinikai szakpszichológus j.

Eddigi munkám során főként szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal foglalkoztam. A velük való közös munka folyamán tapasztalatokat szereztem többek között a krízishelyzetek, életvezetési nehézségek, párkapcsolati problémák, és a függőséggel gyakran együtt járó pszichés problémák (érzelem- indulat- és feszültségszabályozási nehézségek), illetve pszichiátriai zavarok (szorongásos, hangulat- és személyiségzavarok) tekintetében. Alapvetően dinamikus szemléletben gondolkozom, mely abban mutatkozik meg, hogy hangsúlyt fektetek a tudattalan mozgatórugók megértésére, melyek viselkedésünket, viszonyulásmódjainkat befolyásolják. Emellett pedig legalább olyan fontosnak tartom, hogy klienseimmel egy biztonságos, elfogadó és teherbíró terápiás kapcsolatot alakítsak ki, melyben bármilyen érzelem megélhetővé és kifejezhetővé válhat és amiben egy másik ember szemén keresztül találkozhatnak újra önmagukkal. A verbális terápiás munkamódot a hozott problémától függően relaxációs technikákkal szoktam kiegészíteni. Alap- és mesterszakos tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, majd klinikai szakpszichológusi képzésemet a Pécsi Tudományegyetemen kezdtem meg 2020-ban, melyet jelenleg is végzek. 2016-2018-ig autogén tréninget tanultam a Relaxációs- és Szimbólumterápiás Egyesületnél.