Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Lélekművek Egészségügyi és Szolgáltató KFT

A szolgáltató székhelye: 1188 Budapest Póth Irén u. 85/b

Adószám: 26527718-1-43

Cégjegyzékszám: 01-09-330407

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

lelekmuvek@gmail.com

Telefonszám: +36 30 320 0597

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland

A szerződés nyelve: magyar

Szerzői jogok:

A Lélekművek Pszichoterápiás Központ honlapján (www.lelekmuvek.hu) található található összes tartalom, szöveg, fénykép, hang- és videoanyag a Lélekművek KFT szellemi tulajdonát képezi, így szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). Ezek bárminemű - akár részleges - másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.

Alapvető rendelkezések:

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Általános rendelkezések webshoppal kapcsolatban:

A elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban és a szolgáltatóra vonatkozó adatokról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. Internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései. Az elállási jogra a korábbi, 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Egyéb felelősségi rendelkezések hibás adatokkal kapcsolatban:

Szolgáltató nem felel a felhasználó által megadott (ide értve a felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Adatvédelemmel és adattárolással kapcsolatos rendelkezések: Személyes adatok a magyar és nemzetközi jogszabályok betartásával a fogyasztók érdekeinek szem előtt tartva tartjuk nyilván, változtatjuk, illetőleg töröljük az adattárunkból. További kérdésekben az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadók.

Szolgáltatások általános szabályai és menete:

A webshopban értékesített szolgáltatások: egyéni felnőtt és gyermek terápiák, pár és családterápiák, előadások, klinikai pszichológiai kivizsgálások és terápiák, valamint üzleti tanácsadások.

A szolgáltatások igénybevételének menete időrendben: foglalás, fizetés, részvétel. A foglalás történhet e-mailben vagy telefonon keresztül.

Az előzetes fizetés megtörténtével kezdetét veszi a szolgáltatás teljesítése a lefoglalt időpontot szabadon hagyásával a Szolgáltató által.

A szolgáltatás helye: A Lélekművek Pszichoterápiás Központ rendelői (https://www.lelekmuvek.hu/kapcsolat/)

A szolgáltatás kiterjed egyéni felnőtt és gyermek terápiák, pár és családterápiák, előadások, klinikai pszichológiai kivizsgálások és terápiák, valamint üzleti tanácsadásokra.

Kollégáink kiemelt szakmaisággal, az általános szakmai szabályok és a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének betartásával járnak el a szolgáltatásaink igénybevételékor.

A Lélekművek Pszichoterápiás Központ a 2019. évi CXI. törvény által előírt szabályoknak, ami a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorítását célozza, maximálisan megfelel.

Szolgáltatásaink árairól a honlapon tájékozódhat: https://www.lelekmuvek.hu/arlista/

Időpontlemondásra van lehetőség az alábbi kritériumok szerint:

Az egyéni felnőtt és gyermek terápiák, pár és családterápiák, klinikai szakpszichológiai kivizsgálások, valamint üzleti tanácsadásokra lefoglalt időpont előtt 48 óráig telefonon, ill. SMS-ben a +36 30 320 0597-es telefonszámon.
Ebben az esetben a lemondás díjtalan. Későn lemondott ill. a le nem mondott óra díjának megfizetése a pácienst terheli. 48 órán belüli lemondás vagy a részvétel elmaradása esetén a webshopon megvásárolt szolgáltatás esetén a fizetett összeg visszatérítésére nincs mód a szolgáltatás megtörténtnek nyilvánul. A fizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a lemondás váratlan esemény (pl. betegség, közlekedési nehezítettség, egyéb fontos ügy, ill. elfelejtés, stb.) miatt történik. Ez a páciens által vállalt kockázatnak számít.
Rendezvényeink, előadásaink lemondása esetén visszatérítésre szintén nincs mód.

Köszönjük, hogy figyelmet szentelt Általános Szerződési Feltételeinknek.

Reméljük, mihamarabb igénybe veszi a szolgáltatásainkat!

Tisztelettel,

Lélekművek Pszichoterápiás Központ